Missie

De missie van de Bewonersorganisatie Rotte, afgekort BOR, is het verbeteren van het milieu en de woonomstandigheden in het gebied langs de Rotte, in de gemeente Lansingerland. Dit betreft het buurtschap Rotte, het Lage en Hoge Bergse Bos, Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles en Hoekse park.

De Bewonersorganisatie Rotte werkt samen met het Rotteverband om haar missie te realiseren.
Het dagelijks bestuur van de BOR is ook de voorzitter van het Rotteverband.
Alle bewonersverenigingen rond en aan de Rotte zijn al meerdere jaren vertegenwoordigd in het Rotteverband. Als we alle leden optellen van de zes verenigingen zijn dat bij elkaar bijna 1000 gezinnen. Wij spreken regelmatig met Staatsbosbeheer en de gemeente en werken samen met de natuurorganisaties.

Hier vindt u het schema (organogram) waar duidelijk wordt gemaakt hoe de bestuurlijke relaties in het Rottegebied zijn georganiseerd: Organogram Rottebeheer