Privacy statement

Dit is de privacy verklaring van Bewoners Organisatie Rottekade. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via het inschrijfformulier of onze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze vereniging respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over ontwikkelingen en evenementen op en rond de Rottekade en de Rotte via onze nieuwsbrief, uitnodiging algemene ledenvergadering en de verzending van de facturen. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening adequaat, soepel en gemakkelijk laten verlopen.

Wij maken soms gebruik van foto’s om de informatie op de website, nieuwsbrief en / of facebook te verduidelijken. Foto’s waarop de persoon te herkennen is, worden alleen geplaatst indien u daarvoor digitaal of schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Verzamelde gegevens.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
  • het informeren over ontwikkelingen op en rond de Rottekade;
  • het informeren over ontwikkelingen in het Rottemerengebied.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.

Uw gegevens, uw rechten:

  • Uw gegevens worden door ons digitaal en in een map bewaard en gebruikt zolang lid bent van onze bewonersorganisatie, en zolang u niet heeft aangegeven dat uw gegevens moeten worden verwijderd uit onze systemen. Gegevensbeveiliging: onze systemen zijn zodanig aangepast en beveiligd dat externe toegang niet mogelijk is zonder autorisatiecodes.
  • U heeft recht op inzage in de door ons gebruikte gegevens. U heeft ten alle tijden het recht op inzage, het recht op correctie en het recht op verwijdering.
  • Wij moeten zorgen voor een voor u geschikte wijze van toezending van uw gegevens indien u daarom vraagt.
  • Wij moeten er ook voor zorgen uw toestemming te vragen om uw gegevens te mogen gebruiken, door te sturen en te bewaren. U heeft het recht die toestemming niet te geven. Ook heeft u het recht om uw toestemming te wijzigen of in te trekken. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken.
  • Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. De AP is verplicht om uw klacht te behandelen.