Agenda ALV 9 juni 2023: start 20.00 uur

Welkom en opening
Jaarverslag, inclusief financiële paragraaf;
Verslag kascommissie: bestuur van de BOR décharge verlenen;
Voordragen en benoemen Manon Kleijwegt (secretaris) en Marco Beukman (algemeen bestuurslid);
Ingekomen stukken;
Rondvraag;
Sluiting.

Na afloop is de bar nog open en is er gelegenheid om na te praten!