Wie contact je wanneer in onze omgeving

Kort geleden heeft het bestuur van de BOR een gesprek gehad met de boswachter en BOA’s van Lansingerland en Zuidplas.  BOA betekent trouwens buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij maken deel uit van het zogenaamde Handhavingsteam.

Met hen kunnen wij als bewoners contact zoeken als we overlast hebben of iets willen weten over het beheer in onze omgeving. Als bewoners van de Rotteranden was het ons niet duidelijk wie we nu op welk moment kunnen bellen bij problemen, vervuiling, ongelukken, overlast etc. Nu hebben we drie nummers tot onze beschikking.

TelefoonnummerOrganisatieOmschrijving
112PolitieVoor directe spoed en / of verdachte- situaties
0900-8844Politie, geen spoed. Deze staan direct in verbinding met de BOA. De BOA komt dan snel naar de plek toe en kan maatregelen nemen.Voor situaties waarin u een melding wil doen van een niet spoed- eisende situatie, denk bijvoorbeeld aan overlast bij de brug of als er vuil is gestort
010-2981010Staatsbosbeheer, voor onder andere contact met toezicht en handhavingVoor meldingen in het recreatieschap Rottemeren gericht op leefbaarheids- problematiek

Er zijn drie BOA’s in het gebied Lansingerland, dus er is altijd iemand aanwezig. De BOA’s in het hele Rottegebied hebben regelmatig contact met elkaar. Zij staan ook in directe relatie met de politie.