Welkom

Welkom op de website van de BOR. De website voor de bewoners langs de Rotte in de gemeente Lansingerland, vanaf de grens van Rotterdam tot aan de A12. `

Missie

De missie van de Bewonersorganisatie Rotte, afgekort BOR, is het verbeteren van het milieu en de woonomstandigheden in het gebied langs de Rotte, in de gemeente Lansingerland. Dit betreft het buurtschap Rotte, het Lage en Hoge Bergse Bos, Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles en Hoekse park.

De Bewonersorganisatie Rotte werkt samen met het Rotteverband om haar missie te realiseren.

Lidmaatschap

De leden van de BOR zijn de bewoners wonend in het gebied zoals hierboven omschreven.
Aanmelden lidmaatschap via deze website; zie knop lid worden. Of download het inschrijfformulier aldaar.
De contributie is 10 euro per kalenderjaar.
De leden ontvangen een digitale nieuwsbrief.
Eén keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. De leden ontvangen een digitale uitnodiging.

Opzeggen kan alleen schriftelijk voor het einde van het kalenderjaar.

De BOR in de praktijk

De BOR is er voor de leden! Zij signaleren situaties die om actie vragen en ondernemen actie. Zo zijn er al vele acties geweest die tot goede resultaten hebben geleid.

  • De BOR heeft er voor gezorgd dat de grote indoorhal op de skiberg niet is gebouwd.
  • De HOV die dwars door het bos, via een tunnel naar Prins Alexander zou gaan, is niet doorgegaan.
  • De afsluiting Hoeksekade ter hoogte van het Hoekse Park is teruggedraaid: in het weekend blijft die open.
  • De A13 / A16 komt helaas wel! De BOR heeft beijverd dat als de weg er toch zou komen: er zo min mogelijk schade moet zijn voor het Lage en Hoge Bergse Bos. Het gekozen traject en verdiepte bak is het resultaat van de inzet van vele organisaties, waaronder de BOR.
  • Daarnaast organiseren wij ook activiteiten voor onze leden, daarin staan gezelligheid en elkaar ontmoeten centraal. In 2017 hebben we voor het eerst een BURENDAG georganiseerd, en hebben we meegedaan aan de RABOBANK SPONSOR FIETSTOCHT.
  • Ook tijdens de Algemene Ledenvergadering van de BOR is er voldoende gelegenheid om de bewoners aan de Rotte te ontmoeten door het organiseren van een barbeque.