Asbest op het ruiterpad

Op het ruiterpad heeft de GZH grond gestort afkomstig uit het recreatiegebied. Het was menigeen al opgevallen dat de grond veel rommel bevatte: plastic, pvc, oud ijzer, glas en grote stukken puin. Op een avond wandelde Hannie van den Heuvel langs het ruiterpad en zag tot haar verbazing enkele stukken asbest liggen. Een dag later vond zij nog meer stukken. Enkele foto’s plaatste zij op Facebook om zo ruchtbaarheid aan de zaak te geven. Roel den Broeder van belangengroep Ruiterpaden Bergse Bos vond op andere plaatsen ook stukken asbest.

Het BOR bestuur heeft daarop een brief geschreven aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren en haar zorgen geuit over deze vervuiling. In deze brief zijn vragen gesteld over de kwaliteit van de grond en de bewaking er van. Ook het gemeentebestuur van Lansingerland is door middel van een brief van het BOR bestuur op de hoogte gebracht van deze zaak.

Inmiddels is het bedrijf Ecoloss ingeschakeld om monsters te nemen van de grond. Als de resultaten bekend zijn kan verdere actie ondernomen worden door het Recreatieschap.

Het was de bedoeling dat het wegwerken van het ruiterpad een bezuiniging op zou leveren van ongeveer 1350 euro. Omdat te bereiken is veel geld geïnvesteerd in het verplaatsen van de grond naar de Hoeksekade en de Rottekade, alsmede de verspreiding over het ruiterpad. Het is heel wrang dat juist het net opgeknapte ruiterpad weg moest. Kapitaal vernietiging. Of beter gezegd op papier wordt een bezuiniging gerealiseerd die nergens op slaat en slechts beslaat uit een boekhoudkundige truc.

Nu de grond vervuild lijkt te zijn en een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld moest worden, lijkt er van een bezuiniging helemaal niets meer terecht te komen. De kosten zijn navenant vele malen hoger.

Al met al was het niet nodig geweest 1350 euro te bezuinigen door het pad te bedekken met vervuilde grond. Er lag een aanbod van maneges en stallen gelegen aan het ruiterpad. Daar is niets mee gedaan!

Door middel van een overvaltechniek is zeer snel besloten de grond op het ruiterpad aan te brengen. Op de website van de GZH, met de voorgenomen bezuinigingen wordt gesproken over weghalen vuilnisbakken, bankjes, minder maaien. En het laten verzorgen van het onderhoud van het ruiterpad door gebruikers. Het weghalen staat helemaal niet genoemd!

Het is onverteerbaar dat zo met belangen van omwonenden, recreanten en paardenliefhebbers om gegaan wordt.