Glasvezel aan de Rottekade een haalbare kaart?

Met de vele handtekeningen van de Rottekadebewoners was het voor het BOR bestuur duidelijk dat de interesse voor glasvezel heel groot was. Met die wetenschap heeft het bestuur een gesprek aangevraagd bij wethouder Fortuyn.

In dat gesprek maakte de gemeenteambtenaar duidelijk wat hij heeft gedaan om glasvezel aan te leggen aan de Rottekade. Ook voor de gemeente Lansingerland was duidelijk dat het wel efficiënter zou zijn om deze kans aan te grijpen nu de Rottekade open gebroken werd in verband met de vervanging van de gas en waterleiding. Helaas was er geen interesse, omdat de kosten te hoog zouden zijn.

Op verzoek van het BOR bestuur is een tweede gesprek gepland met de gemeenteambtenaar van Lansingerland en Reggefiber. Tijdens dat gesprek waren zowel de projectmanager als de relatiemanager van Reggefiber aanwezig. Een groot probleem blijkt de aanvoer van de kabel naar de Rottekade te zijn. Hoewel er glasvezel is aangelegd naar Artihove, mag deze kabel niet voor huishoudens gebruikt worden. De glasvezel voor de Rottekade moet gehaald worden van de Noorderparklaan te Bergschenhoek, ongeveer 6,5 km verder op. Dat dit heel veel geld kost zal duidelijk zijn.

Reggefiber zal nagaan wat de kosten van de aanleg precies zullen zijn. Vanwege de hoge kosten zal ieder huishouden extra aanlegkosten moeten betalen. Dan moet eerst duidelijk zijn om wat voor kosten het gaat. Ook wordt onderzocht of er alternatieven zijn zoals een upgrade van de huidige telefoonverbindingen.

De kosten die gemoeid zijn met de aanleg zijn te hoog voor Reggefiber. Ook andere maatschappijen zien er geen brood in glasvezel aan te leggen in ons buitengebied. Het aantal woningen is te laag. Kortom er zijn geen bedrijven te vinden die tot aanleg over willen gaan. Jammer, maar het is niet anders!