BOR bestuur stuurt uit onvrede brief naar de Commissie Ruimte te Lansingerland

De Bewoners Organisatie Rotte participeert in de gebiedstafel Terbregseveld in het kader van de inpassing A13 /A16. De BOR is bij deze gebiedstafel betrokken vanwege de gevolgen die de weg, op het grondgebied van Rotterdam, heeft op het woon- en leefklimaat van de Rottekade in de gemeente Lansingerland. Tijdens een “bijpraatsessie” met Rijkswaterstaat is gebleken dat de constructieve inbreng van de gebiedstafel Terbregseveld om de nadelige gevolgen van de weg te verminderen zonder meer van tafel is geveegd. De door Rijkswaterstaat beoogde burgerparticipatie is daarmee onderuit gehaald.

Het voorstel van deze gebiedstafel om een glazen overkapping te realiseren is door Rijkswaterstaat van tafel geveegd. De BOR en de andere leden van de gebiedstafel voelen zich niet serieus genomen. De mooi gebrachte BURGERPARTICIPATIE blijkt een wassen neus te zijn.

De afspraak dat de weg er alleen maar komt als we die niet zien, horen en ruiken blijft staan! Daarom heeft de BOR besloten een brief te sturen naar de leden van de commissie Ruimte te Lansingerland, zodat die op dinsdag 13 januari besproken kan worden.

Ga naar het kopje LINKS op deze website: daar vindt u de link naar de site van de gemeente Lansingerland: agenda commissie ruimte.