De BOR 30 jaar!

November 2020 is het 30 jaar geleden, dat de BOR werd opgericht. Een bijeenkomst in ’t Schooltje over de tijdelijke brug over de Rotte was de aanleiding. Nu 30 jaar later speelt een tunnel een belangrijke rol. Er is heel wat aan vooraf gegaan: een brug werd gelukkig een tunnel. Het landschap rond de Rotte, en het Lage Bergse Bos werd enigszins gespaard.

Toch zijn er nog wat hobbels te nemen. Er komt heel wat kijken voordat de A16 is aangelegd. Vele bewoners ervaren forse overlast; met name zij die in de buurt van de aan te leggen tunnel wonen. Dan is het belangrijk dat er goed wordt overlegd en nagekomen wordt wat is toegezegd.

De BOR is nog steeds belangrijk, niet alleen bij de problemen die de aanleg van zo’n groot projekt met zich meebrengt. De kwaliteit van het woongenot wordt door vele factoren bepaald. Ook het sociale aspect. Daarom organiseren we ook activiteiten waarbij gezelligheid centraal staat.

30 jaar BOR willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Wat we precies gaan doen, hangt af van de ideeën van de bewoners. Wij horen ze graag! Mail naar info@bewonersorganisatierotte.nl