Geluidsoverlast door motorvoertuigen.

De bewoners aan de Rotte wonen in een mooie omgeving. Het is een prachtig gebied, waar heel veel te genieten valt. De keerzijde is, dat het een gebied is dat door steeds meer mensen bezocht wordt, fietsend, varend, sportend, maar ook racend met auto’s en motoren. En dit alles in een zeer klein gebied. De druk op de omgeving is dan ook groot; en er wordt dan ook snel overlast ervaren. 

Met name  motorvoertuigen zorgen voor veel overlast. Juist als het mooi weer is, en bewoners genieten van hun tuin, zorgen motorrijders voor heel veel herrie. Bovendien is het aantal motorrijders  de laatste jaren fors gegroeid. Bewoners vluchten naar binnen, jonge kinderen ervaren pijn aan de oren en huilen  bij het horen van het indringende geronk van de motoren.

Het is genoeg! Wij moeten duidelijk maken aan de lokale overheid dat er grenzen zijn. Een groep motorrijders veroorzaakt moedwillig geluidsoverlast. Het lawaai is zinloos, maar geeft motorrijders kennelijk een kick. Geluidsoverlast is slecht voor de gezondheid. ( rapport 2014 Gezondheidsraad) Daarom moet er wat veranderen.

We gaan in kaart brengen wat die geluidsoverlast nu feitelijk is en verzamelen gegevens gedurende een maand. Daarbij hebben we ook de hulp nodig van onze bewoners. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners ook persoonlijk melding maken van de overlast, zodat er later niet gezegd kan worden dat er geen signalen ontvangen zijn.

Deze problematiek speelt overal, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en Oostenrijk. De geluidsnormen moeten aangepast worden op landelijk en europees niveau. Met een verlaging van het aantal decibels naar 70, een verbod op uitlaten die geluidsoverlast veroorzaken, geen uitzonderingsposities meer en een verbetering van de handhaving, is zinloos lawaai uit te bannen.

Daarom heeft de BOR gekozen voor aansluiting bij de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen. Want met elkaar kunnen we de lokalen en landelijke politiek overtuigen dat aan deze terreur een einde moet komen.