Ingezonden stuk Rotte-Verband in Heraut inzake de bouw van hoge opslagloodsen bij bedrijventerrein Klappolder Bleiswijk

Kwetsbare natuur en natuurbeleving beschermen of hoge dozen bouwen?

Het Rottemerengebied, een groen-blauwe oase in de Randstad voor een groeiend aantal inwoners die op korte afstand van hun woning er op uit kunnen gaan. In de wetenschap dat er steeds meer inwoners komen in deze regio is het daarom van belang dat dit gebied in zijn functie behouden blijft voor inwoners en recreanten. Hier ervaren zij de rust, ruimte, natuur en cultuurhistorie van dit prachtige gebied. Hier kun je tot rust komen na de hectiek van alledag.

Dan helpt het niet dat er voor het bedrijventerrein Klappolder vlak naast de Bleiswijkse Fles, onderdeel van het Rottemerengebied, plannen gemaakt worden voor logistieke dozen van 25 meter hoogte, met uitschieters tot 40m hoogte. Visueel hebben we het dan over een honderden meters lange muur ter hoogte van een flatgebouw van 10 verdiepingen. En dat in een tijd dat de verdozing van het landschap volop ter discussie staat in de landelijke politiek.

De Stichting Rotte-Verband schreef reeds in 2009 dat het verhogen van de bebouwing in het bedrijventerrein aan de Rotte de waarde van het toch al smalle natuur- en recreatiegebied sterk reduceert. Ook de raad van Lansingerland deelde die mening en bepaalde de maximale hoogte op 16,5 meter. Een verhoging naar 25 meter heeft een zeer sterke negatieve invloed op de recrecreatieve beleving van het gebied van de Bleiswijkse Fles en de naburige prachtige Molenviergang in Zevenhuizen.

Alles van waarde is weerloos!

Niet alles is in geld uit te drukken. Projectontwikkelaar Next Level pretendeert in zijn promotiefilm over de bouwplannen een prachtig beeld: energiezuinige toekomstbestendige gebouwen en een betere en gezondere werkomgeving. Het is nog maar de vraag of er binnenkort überhaupt nog mensen zullen werken in deze logistieke torens met de reeds functionerende robottechnologie.

De projectontwikkelaar beweert tevens dat het masterplan aansluit bij de Omgevingsvisie. Opmerkelijk want de Stichting Rotte-Verband is betrokken bij het ontwikkelen van een groenblauwe visie voor Lansingerland, en dat proces is nog niet afgerond.

Visie: lange termijn duurzaam of korte termijn commerciële logistiek?

Toont de Gemeenteraad van Lansingerland lef en kiest zij voor bescherming van de steeds meer onder druk staande groene en recreatieve waarden of kiest zij voor de verdere verrommeling van de toch al schaarse ruimte en voor de verdere wildgroei van logistieke dozen in het landschap? We gaan het binnenkort allemaal meemaken.

Namens de Stichting Rotte-Verband

René van Buuren