Ingezonden stuk BOR in Heraut inzake de bouw van hoge opslagloodsen bij bedrijventerrein Klappolder Bleiswijk

Bewonerorganisatie Rotte, “BOR”, tegen 40 m hoge loodsen bij het bedrijventerrein Klappolder Bleiswijk.

De BOR vertegenwoordigt 130 gezinnen, wonend rond en aan de Rotte. De BOR probeert, met vele anderen, het natuur- en recreatiegebied ‘De Rotte’ plezierig en aangenaam te houden voor de bewoners en bezoekers uit de regio Rotterdam.  Dit past binnen de grote investering die gemeenten en provincie hebben gedaan in het gehele recreatiegebied.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 22 september j.l. Het Masterplan ULC A12 voor de herontwikkeling van het voormalig veiling terrein The Greenery besproken.

Men wil een bouwhoogte van 25 m mogelijk maken en zelfs een mogelijkheid inbouwen om bijna de helft van de loodsen 40 m hoog te maken. 25 m is alweer veel meer dan ooit toegestaan en 40 m hoog gaat daar ver overheen. Voor de Westelijke rand van de Rotte betekent dit dat er een muur van 40 m hoogte toegestaan kan worden. Vlak langs het fiets- wandel en zeilgebied. Er komt dan een enorme wand die de monumenten Molenviergang, Bleiwijkse sluis en de Lange Vaart tot speelgoed maken. Om een idee te geven, de molenstomp is ongeveer 10m hoog!

Natuurlijk is de BOR hier mordicus tegen, we begrijpen ook niet waarom de gemeenteraad deze mogelijkheid wil openhouden!  De huidige, kortgeleden gerealiseerde, gebouwen van Jumbo en Hoogvliet zijn al enorme hoog en groot. Moeten de bedrijven ons landschap nog meer aantasten?  Wat moet een bedrijf met een hoogte van 40 m in een gebouw? Een enorme robotinstallatie om op 35 m hoogte een pakje te pakken? 

Wij zien geen redenen om zo hoog te bouwen in dit gevoelige gebied. Is het alleen winstbejag of spelen er andere belangen?

Een achterliggend argument zou kunnen zijn dat men de weg open wil houden voor een datacenter. Sinds 2021 is er beleid dat datacenters hoger moeten worden, waardoor er beter gekoeld kan worden en kosten worden bespaard. Het aantal datacenters zal op landelijk niveau in vier jaar tijd worden verdubbeld en gezien de discussie in het land, denk aan het debat vorig jaar over een groot datacenter in Zeewolde, heeft de overheid het er moeilijk mee. Als we met deze kennis naar deze locatie kijken, valt het kwartje. De locatie op het voormalig veiling terrein is ideaal; vlakbij de energievoorziening, de warmte kan naar de kassen en als 40 m wordt toegestaan kan een hoog gebouw worden gemaakt, zodat er beter (goedkoper) gekoeld kan worden. Winst voor twee partijen. De ideale plek.

Dit mag niet gebeuren, wij moeten als betrokken Rottebewoners ons verzetten tegen de mogelijkheid in het bestemmingsplan hier een datacenter te bouwen, enerzijds vanuit de landschappelijke verstoring, anderzijds vanuit de enorme energiebelasting.

Dus gemeenteraad; limiteer de hoogte van de gebouwen in het Masterplan tot maximaal de afgesproken 16,5 m.  Zo wordt het onmogelijk op deze kwetsbare plek mastodonten te bouwen. Wat er nu staat is al hoog genoeg ten opzichte van ons kostbare landschap!

Bewonersorganisatie Rotte